Rzetelna firma
Firma godna polecenia

Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych

Krzysztof Michałkiewicz jest od listopada 2015 nowym Pełnomocnikiem Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Postanowiliśmy Państwu przybliżyć postać pełnomocnika. Pan Michałkiewicz to Polski polityk i socjolog, w latach 2005–2006 minister pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm V, VI i VII i VIII kadencji. W latach 1992–1998 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, a w latach 1999–2002 dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002–2003 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w latach 2003–2004 dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Od 2004 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina. Był przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Był także członkiem parlamentarnego zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  Wyrażamy nadzieję ze tak bogate CV w zakresie pomocy osobom potrzebującym zaczynkiem do nowych pomysłów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.