Blog

Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju.

W dniu 15 września 2015 uczestniczyliśmy w organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki konferencji na temat rozwoju biznesu w Polsce, z wykorzystaniem najnowszych trendów technicznych i środowiskowych. Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz zaproszeni goście , dyrektorzy oraz prezesi Światowych firm przedstawiali wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków wielko biznesowych.