Blog

Konferencja „Inwestycje dla wszystkich”

W dniu 25 lutego 2016 roku w siedzibie fundacji Batorego odbyła się konferencja podsumowująca projekt audytów które zostały przeprowadzane w większości inwestycji infrastrukturalnych w temacie dostępności tych budowli dla osób o różnych stopniach niepełnosprawności.