Blog

Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych, jako czynnik wspierający aktywność zawodową i społeczną

INFORMACJA PRASOWA

 

W dniach 7 i  8 listopada 2017 r.  w przestrzeni  Hotetu Hilton DoubleTree w Warszawie przy ulicy Skalnicowej 21, odbyła  się konferencja prasowa dla mediów dotycząca wyjątkowego wydarzenia, jakim była  pierwsza w Polsce konferencja popularno-naukowa, poświęcona mobilności motoryzacyjnej osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami konferencji są:

  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
  • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom (SPiNKa).

 

Oba instytuty dysponują unikalnymi i zawansowanymi technologicznie potencjałami: technicznym, kadrowym i organizacyjnym, dającym możliwość zaawansowanej weryfikacji zdolności osoby niepełnosprawnej do wykonywania funkcji kierowcy. Stowarzyszenie SPiNKa, które stało się de facto reprezentantem interesów motoryzacyjnych takich osób w Polsce, jest organizacją która grupuje i kierunkuje różne osoby pod kątem ich aspiracji motoryzacyjnych.

 

Celem konferencji było:

  1. Dokonanie przeglądu wszystkich obszarów (prawo, nauka, edukacja, technika, medycyna) mających podstawowe znaczenie dla mobilności motoryzacyjnej osób z różnymi niepełnosprawnościami uznawanej, jako jedną z podstawowych i najważniejszych barier ograniczających aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

 

  1. Zaprojektowanie i podjęcie pakietu działań krótko i długoterminowych, które doprowadzą do powstania profesjonalnego rynku specjalistycznych usług motoryzacyjnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym aspirującym do korzystania z dobrodziejstwa motoryzacji.

 

  1. Zaproponowanie powołania wyspecjalizowanej instytucji, która realizować będzie kompletną procedurę badań, szkoleń i testów osób z różnymi niepełnosprawnościami, które mogą samodzielnie kierować pojazdem i być w pełni bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

 

W konferencji wzieli udział;

Liczna reprezentacja środowisk osób niepełnosprawnych, naukowców, inżynierów, lekarzy, handlowców, a także przedstawicieli Sejmu, Senatu, Ministerstw oraz instytucji centralnych i samorządowych.

 

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie pierwszy w Polsce samochód (Peugeot Partner) w wersji przystosowanej do kierowania przez kierowcę z czterokończynowym porażeniem kręgosłupa. Auto może być sterowane przy pomocy zestawu joysticków i być obsługiwane przez kierowcę bez pomocy osób trzecich.