Blog

Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych

Krzysztof Michałkiewicz jest od listopada 2015 nowym Pełnomocnikiem Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Postanowiliśmy Państwu przybliżyć postać pełnomocnika. Pan Michałkiewicz to Polski polityk i socjolog, w latach 2005–2006 minister pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm V, VI i VII i VIII kadencji. W latach 1992–1998 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, a w latach 1999–2002 dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002–2003 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w latach 2003–2004 dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Od 2004 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina. Był przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Był także członkiem parlamentarnego zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  Wyrażamy nadzieję ze tak bogate CV w zakresie pomocy osobom potrzebującym zaczynkiem do nowych pomysłów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.